Parkering

Parkering

Årskort kan kjøpes på Umbukta fjellstue og på Sportshuset Mo og koster kr. 500,- for bil og kr. 600,- for bil med henger.


Døgnpris kan betales kontant på parkeringsplassen, kr. 50,- for bil og kr. 60,- for bil og henger pr. døgn. Det blir satt opp postkasse med betalingskonvolutt hvor man skriver navn etc. på en konvolutt og river av en del som legges i bilen, konvolutten med penger legges i postkassa som blir satt opp.

Ellers er det mulig som før å komme på fjellstua og betale for dagsparkering, der er det mulighet å betale med kort.


Det vil bli foretatt kontroll på parkerte kjøretøyer, og ilagt kontrollavgift på kr. 300,- ved manglende betalt parkeringsavgift.


Det er til opplysning ikke tillatt å parkere biler og/eller hengere inne på området rundt garasjene